Skip to main content

About IEGS

Swedish

Svenska

På IEGS skaffar sig eleverna en hög språklig kompetens och lämnar skolan som effektiva användare av två och ibland flera språk, varav svenska oftast är ett. Skolans internationella profil har gett oss stor erfarenhet av att undervisa såväl infödda svensktalare som nybörjare och allt däremellan. Oavsett förkunskaper är vårt mål att alla som kommer till IEGS ska utveckla sin svenska på bästa möjliga sätt under sina tre år hos oss.
Elever som går enligt svensk läroplan läser kurserna Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3. Med start hösten 2015 erbjuder vi även tillvalskursen Litteratur.

Inom IB-programmet erbjuder vi kursen Svenska A: Språk och litteratur för elever med svenska som förstaspråk samt Svenska B för elever med svenska som andraspråk. Båda kurserna kan studeras på nivåerna Standard Level och Higher Level. I IB-programmets basår erbjuds även Svenska för nybörjare.

Ett rikt inflöde av språk och kultur är en nödvändig del i elevernas språkutveckling och därför utnyttjar vi regelbundet skolans läge i centrala Stockholm och tar med eleverna på bio-, teater- och muséebesök.

Samtliga lärare i ämneslaget är behöriga för undervisning i Svenska och/eller Svenska som andraspråk.

Swedish

At IEGS the students acquire a high level of linguistic competence and leave the school as efficient users of two or sometimes several languages, of which Swedish usually is one. Regardless of their prior knowledge, our goal is that everybody that comes to IEGS shall develop their Swedish in the best possible way during their three years with us.

Students studying in the Swedish curicculum take the courses Swedish 1, 2 and 3 or Swedish as a Second Language 1, 2 and 3. Starting in autumn 2015 we also offer the optional course Literature.

In the IB programme we offer the course Swedish A: Language and Literature for students with Swedish as their first language and Swedish B for students with Swedish as their second language. Both courses can be studied at Standard or Higher Level. In the IB Base Year, Swedish for beginners is also offered.

A rich input of language and culture is essential for the students language development and therefore we regularly take advantage of the school’s location in central Stockholm and take the students to cinemas, theatres and museums.

All teachers in the department are qualified for teaching Swedish and/or Swedish as a second language.

Truly international.
Outstanding teachers.
Safe environment.
Thanks to our international atmosphere we have a vibrant and supportive school community, where we believe that a student’s well-being is necessary for effective learning. We strive at all times to provide a safe and supportive, as well as an academically challenging, environment in which to study. Learn more ...